Lectura Bibliei,o experiență personalizată(III)

descărcare (4)

Pentru trimestrul III mi-am propus un traseu predominant calitativ ,știam că va urma canicula , perioada concediilor și câteva proiecte planificate. Cărțile alese au mai fost parcurse ,am  să scot în evidență câteva teme pe care le-am studiat mai atent la această lectură.

Din Evanghelia după Luca, am reținut interesul  față de problemele de ordin social-economic,reprezentat prin învățătura sa despre obligația ucenicilor de a-și arăta sinceritatea urmându-l pe Isus prin modul în care își gestionează banii.Câteva din pasajele adăugate de Luca la tradiția evangheliei se concentrează asupra administrării resurselor:pilda ,,bogatului nebun”, pilda ispravnicului șiret, pilda cu bogatul și Lazăr, întâlnirea lui Isus cu Zacheu. Starea actuală a Bisericii din țările dezvoltate confirmă cât se poate de clar permanenta necesitate a unei asemenea învățături.

Din epistolele pauline am reținut câteva teme:

  • Legământul încheiat la Cina cea de Taină apare ca un Legământ nou în sensul promisiunii profetice:el nu este un contract cu anumite condiții ,ci un dar al prieteniei oferit irevocabil.În locul Legii avem harul.Redescoperirea teologiei pauline în timpul Reformei a făcut să se vadă tocmai acest accent cu o forță aparte:nu lucrările ,ci credința, nu ceea ce face omul ,ci desfășurarea liberă a bunătății lui Dumnezeu.Nu este vorba despre un Legământ ci despre un Testament de o pură instituire a lui Dumnezeu. Expresiile referitoare la exclusivitatea acțiunii lui Dumnezeu(solus Deus, solus Christus) trebuie înțelese în acest context.(Joseph Ratzinger-Scrieri Alese).
  • tema încurajării pentru creștinii care nu sunt de acord cu modurile în care se predică Evanghelia, evidențiată în Epistola către Filipeni ,prin afirmarea cu tărie a faptului că ceea ce contează este Evanghelia predicată. 
  • problema leneviei creștinilor ,menționată în 1 Tesaloniceni se agravează,motiv pentru care apostolul revine cu îndemnuri ample și în 2 Tesaloniceni.
  • tema învățătorilor falși din epistolele pastorale 1 Timotei,Tit,prin faptul că învățătura acestora conținea un element ebraic foarte puternic:învățătorii Legii, basme evreiești, certuri privitoare la Lege.
  • tema organizării ecleziale,accentul pus pe calitățile care trebuie căutate la prezbiteri și diaconi,care trebuie respectați, tratați cu stimă și plătiți pentru munca lor.

Din Cartea Isaia m-a copleșit tema viziunii și chemării profetului. Pănă la această lectură nu am remarcat spiritualitatea înaltă a  serafimilor,slujirea înflăcărată a acestora, faptul că atunci când sacrul se manifestă,naște pentru om un justificat sentiment de micime și de impuritate morală. Repetarea adjectivul qadhoș ,mai rar întâlnită în Scriptură, este modul cel mai adecvat pentru a exprima inexprimabilul. El,Sfîntul,este Cel total diferit, cum numai Dumnezeu poate fi.(Petru Semen-Introducere în teologia profeților scriitori).

                                                             Marc Chagall -Profetul Isaia 

Meditația  la nivelul înalt de spiritualitate al   slujitorilor chemați să slujească în bisericile noastre a rămas un subiect deschis,avem mult de lucru !

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s