Lectura Bibliei-o experienţă personalizată(II)

Desprinderea de atmosfera cărţilor parcurse în Trimestrul I a fost destul de grea, m-au urmărit două teme mari:concentraţia de înţelepciune din Cartea Proverbelor şi tema Ispăşirii,atât de frecventă în Pentateuh. Totuşi am pornit mai departe însoţită de bucuria descoperirii unei cărţi dense şi atractive <<Raluca Boboc,Reprezentări ale corpului în imaginarul biblic-Cartea Proverbelor>> pe care am citit-o în paralel cu tematica propusă pentru Trimestrul II:15 Cărţi din Vechiul şi Noul Testament.

pf_1530302527

Lectura Evangheliei după Marcu mi-a adus în prim-plan amintirile începutului, a fost prima carte citită din Noul Testament în urmă cu zece ani.Aşa cum se menţionează în Introducerea în Noul Testament-CARSON & Moo,

în Evanghelia după Marcu ,relatarea lucrării lui Isus este orientată spre acţiune. Fără multe pasaje ample care să conţină învăţătura lui Isus , Marcu schimbă foarte repede decorul .Isus este mereu în mişcare, vindecând , exorcizând, înfruntându-Şi adversarii şi dând învăţătură ucenicilor. Semnificaţia scrierii lui Marcu constă aproape integral în faptul că el pune la dispoziţia evangheliştilor mai prolifici(Luca,Matei) materia primă pentru evangheliile lor. Contribuţia lui Marcu ar putea fi considerată una în principal istorică:el a fost primul care a scris o evanghelie,primul care a prezentat o relatare a lucrării lui Isus în această formă specială, modificată, a genului biografic greco-roman.

Am continuat cu Cartea a doua a Psalmilor încercând să identific contextul istoric şi situaţiile care au determinat stările sufleteşti exprimate în rugăciune,fiind, practic ,o împletire a lecturii acestora cu cărţile 1-2 Samuel.Aceşti psalmi  au inspirat mulţi artişti,eu am ascultat îndeosebi Mendelssohn iar dintre pictori am rămas  alături de Chagall:
pf_1530299174

Cartea Faptele Apostolilor a fost mai uşor de parcurs urmărind temele propuse de autorii Introducerii în Noul Testament : Planul lui Dumnezeu,Prezenţa viitorului , Mântuirea , Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Poporul lui Dumnezeu. Am meditat îndeosebi la secvenţa Botez-Primirea Duhului Sfânt ,la faptul că poţi să parcurgi ritualul Botezului dar să nu primeşti Duhul Sfânt. M-am întors în timp la  acel moment iniţiatic în care  am fost convinsă de păcat şi am luat decizia pentru botez însă n-aş fi ştiut ce anume urmează, prezbiterii bisericii au fost cei care au continuat rugăciunile de cerere şi mijlocire pentru lucrarea Duhului Sfânt.Mi-am amintit în acest context de o profundă meditaţie a lui RATZINGER în cartea Isus din Nazaret asupra acestei secvenţe, chiar dacă contextul era diferit.

,,Trebuie să mai medităm asupra a două aspecte ale nunţii din Cana,pentru a putea sonda oarecum profunzimea ei cristologică-autorevelarea lui Isus şi ,,slava” Sa. Aici se arată ceva din împlinirea Legii,care se realizează în fiinţa şi activitatea lui Isus. Legea nu este negată,nu este dată la o parte.Abluţiunea rituală rămîne,la urma urmelor,un ritual ,un gest de speranţă.Ea rămîne apă, aşa cum tot ce fac oamenii rămîne apă înaintea lui Dumnezeu. Purificarea rituală nu ajunge niciodată pentru a-l face pe om vrednic de Dumnezeu,cu adevărat ,,curat” pentru Dumnezeu. Apa se transformă în vin.Strădaniilor omeneşti le vine în întîmpinare darul lui Dumnezeu , care se dăruieşte pe Sine, punînd astfel bazele unei sărbatori a bucuriei,pe care doar prezenţa lui Dumnezeu şi a darului Său o fac posibilă.

Am ales să continui cu Epistolele 1 şi 2 Petru ,urmărind  traseul misionar şi relatările din cartea Faptele Apostolilor, concentrându-mă asupra proceselor de sfinţire,testarea credinţei şi a învăţăturilor false. Atmosfera creştinismului timpuriu este foarte bine surprinsă în Filmul Qvo Vadis(2001), o ecranizare reuşită a romanului istoric scris de Henryk Sienkiewicz, pentru care, în 1905 , i s-a decernat Premiul Nobel. Romanul evocă persecuțiile suferite de creștini în perioada lui Nero și aceasta prin intermediul poveștii de dragoste dintre o tânără creștină, Ligia și Marcus Vinicius, patrician roman. Acțiunea se desfășoară în cadrul cetății Romei.Ca sursă, romanul folosește scrierea apocrifă Faptele lui Petru, din jurul anului 200.

Cartea de înţelepciune aleasă pentru acest trimestru a fost Eclesiastul. Cred că a fost cartea din Vechiul Testament în care m-am regăsit cel mai mult când am lecturat-o pentru prima dată. Resursa care m-a ajutat să pătrund mai repede în tematică a fost cartea prof.Petru Semen-Sensul vieţii şi al suferinţei. ,din care am ales un scurt paragraf:


Privită în ansamblul ei,cartea a fost,după unii,un fel de catehism al pesimismului,mai ales dacă ne raportăm la unele pasaje din cap. 3 şi 4. Pesimismul cărţii este destul de bine reprezentat şi cu ajutorul substantivului cu sensul de trudă,osteneală, şi acest fapt i-a determinat pe unii să definească această carte drept un veritabil manual de pesimism,însă nu neapărat în sensul modern al termenului. Pesimismul cărţii nu trebuie înţeles neapărat ca o stare constantă de proastă dispoziţie,ci suferinţă efectivă, ca să nu zicem chiar tragedie. Pesimismul declarat al autorului decurge, printre altele, din nesiguranţa vieţii omului, la care se adaugă şi lipsa sancţiunii divine pentru multele nelegiuiri comise de cei răi, ca şi inevitabila şi dureroasa realitate a morţii.(2:15-17;3:14-22;8:5-15;9:11-12) –Qohelet , Raymond F. Brown,G.S.Joseph….Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură,Vol.I

Mi-a atras atenţia o foarte frumoasă meditaţie a autorului la versetele :„Aruncă-ţi pâinea pe ape, căci după multe zile o vei găsi iarăşi; împarte-o în şapte şi chiar în opt, căci nu ştii ce rău va veni pe pământ.-Eclesiastul 11:1-2 NTR

Cu ajutorul Introducerii în Studiul Vechiului Testament-editor Silviu TATU, lectura Cărţii Judecători a fost destul de accesibilă.Autorul ne indică faptul că,

fragmentul de la 2:11-3:6 anunţă tiparul care urmează să descrie istoriile eroice următoare: israeliţii cad în idolatrie,Domnul Se aprinde de mânie împotriva lui Israel,Domnul îi dă pe mâna duşmanilor lor, evreii suspină din pricina robiei,Domnul le ridică un judecător , israeliţii cad din nou în idolatrie.(2:11-19). Situaţia aceasta a insemnat că Domnul a permis rămânerea cananenilor în ţară pentru a-l pune pe Israel la încercare(2:22;3:4), idealul păcii din Canaan s-a îndepărtat(3:2), iar imixiunea cu aceste populaţii păgâne şi idolatria au rămas nişte ispite reale(3:5-6).

Lectura Cărţii Rut a fost o delectare cu ajutorul autorului Petru Creţia ,n-am mai întânit niciun autor român care să  mânuiască cu atâta măiestrie frumuseţea limbii …

Fireşte,scrierea ar fi putut să rămână o simplă poveste pusă în serviciul unei genealogii. Vraja ei este că,fiind şi asta, are o viaţă a ei,mai presus de orice intenţie exterioară. Nu e lipsită de umbra unor amaruri:seceta, exilul,moartea.Dar pe toate le transfigurează ceva.După secetă,vedem lanuri bogate sub soarele verii.După moartea,între străini,a unui soţ şi doi fii,jertfiţi de Dumnezeu planurilor sale în istorie, dintre străini se arată un chip iubitor. Ar fi putut oare David să cânte cum a cântat dacă în sângele lui n-ar fi curs sângele acelei iubiri?Care nu poate fi doar aceea a unei nurori pentru mama soţului ei mort de tânăr ,ci şi,tăcută,aceea pentru Mahlon,”Cel care tânjeşte şi piere”.

Deşi piatra de poticnire în acest trimestru erau cărţile istorice 1-2 Regi şi 1-2 Cronici datorită mulţimii de personaje ,naraţiuni şi genealogii,mi-am propus să reţin câteva idei generale iar anumite fragmente mai ales din 1 Cronici le-am parcurs doar prin răsfoire. Cei doi proroci ,Ilie şi Elisei ,au dat un mare impuls lecturii şi am reuşit cumva să ajung la final.

pf_1530299604

A fost şi o abatere de la plan însă o consider binevenită în mijlocul atâtor războaie şi confruntări sângeroase. Lectura unei cărţi cumpărate la târgul de carte Gaudeamus, Manifest pentru ISUS-Leonard Sweet şi Frank Viola, a surprins aşa de profund scopul Epistolei către Coloseni încât am parcurs-o fără să fie în plan.

Ceea ce ni se pare uimitor în această epistolă este că Pavel nu intră pe poartă luptând împotriva învăţăturilor false. Ce modalitate remarcabilă de a combate erezia:să scufunzi poporul lui Dumnezeu în revalaţia chipului Dumnezeului invizibil,care ne-a eliberat din întuneric,ne-a răscumpărat şi ne-a făcut parte a Împărăţiei sale eterne. Acest simplu fapt ar trebui să ne determine să ne oprim şi să medităm.În vremuri de criză, Biserica nu are nevoie să stabilească reguli, să voteze legi sau să împuşte lupi.Ea are nevoie de o revelaţie seismică a Domnului ei-plinătatea Dumnezeirii într-o formă trupească. Pavel a refuzat să folosească vreunul din trucurile meseriei, cum ar fi vinovăţia , frica, manipularea prin intimidare.În schimb ,el a oferit credincioşilor coloseni o perspectivă elegantă şi uimitoare asupra lui Hristos-preamărit,glorios, înălţat şi slăvit.După părerea lui, dacă-L putea prezenta pe Hristos cum este în realitate,viu şi cu putere, învăţăturile false aveau să fie spulberate.Toate problemele bisericii din Colose aveau să treacă pe plan secundar. Folosind o metaforă din jocurile de noroc,Pavel a pariat pe Hristos,crezând că El este suficient ca să poată câştiga inimile creştinilor coloseni.

Dacă aş reciti aceste cărţi ,aş mai face  o schimbare în ordinea parcursă: nu aş intercala nimic între Evanghelia după Marcu ,Faptele Apostolilor şi Epistolele 1-2 Petru iar cartea a doua a Psalmilor aş citi-o după cărţile 1-2 Samuel.

Cu ajutorul Domnului sper să parcurg cu folos şi lecturile propuse pentru trimestrul III, urmează scrierile profetice care nu mi se par prea uşor de abordat.

Pe curând! 🙂

Felix Mendelssohn Bartholdy: “Hör mein Bitten, Herr”(Psalmul 55)

 

 

Şi Psalmul 62,cu Jubilate Romania 🙂

 

 

Advertisements

One thought on “Lectura Bibliei-o experienţă personalizată(II)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s