Lectura Bibliei-o experienţă personalizată(I)

Prima provocare spre lectura Bibliei a venit la 40 de ani, printr-un prieten medic , cu motivaţia că o astfel de lectură este un act de cultură. Argumentul a fost suficient de incisiv prezentat încât să mă ambiţioneze ,mi-am cumpărat o Biblie şi am început lectura cu începutul,fără nicio îndrumare.Doar că n-am înţeles mare lucru….

Începând să frecventez biserica protestantă şi să iau notiţe la predici,am început să citesc acasă pasajele din care se predica şi ,încet, apărea cîte o mică luminiţă în bezna în care mă aflam.Au trecut cam doi ani pînă în momentul în care adunarea noastă a început să parcurgă citirea zilnică a Bibliei pe parcursul unui an,după un Plan de citire a cărţilor în ordine, începând cu Geneza până la Apocalipsa. Am încercat şi eu să ţin pasul doar că am rămas mereu în urmă,tentată să urmăresc fiecare personaj ,să înţeleg contextele , să urmăresc acţiuni şi să fac conexiuni. În plus, nu prea multe femei sunt atrase de războaie, de fiecare dată cînd ajungeam la cărţile istorice eram descurajată.

În acest an m-am gîndit mai serios la toate obstacolele întâmpinate şi am luat decizia să schimb ceva la acest plan,să fac din lectura Bibliei o activitate şi mai atractivă , provocatoare şi transformatoare. Am ajuns cu bine la sfîrşitul primului trimestru,aşa că, vă pot împărtăşi strategia.

Am ales o versiune a Bibliei care are un aparat explicativ bogat,NTR-ed.II şi am conceput un plan cu obiective mai simple pentru fiecare carte(formulate în introduceri  generale la Cărţile Bibliei ,pe un site  de resurse creştine) .Am încercat  o distribuţie uniformă a cărţilor Noului şi Vechiului Testament pe cele 4 trimestre , alternîndu-le şi în funcţie de conexiunile dintre ele(identificate prin citări , paralelisme de situaţii). Am ales şi cîteva resurse ajutătoare, atât cărţi cît şi picturile  unor artişti pasionaţi , inspiraţi de relaţia lor cu Dumnezeu să ilustreze unele teme mai abstracte .

pf_1522317192

Am început lectura cu Evanghelia lui Matei ,cu provocarea de a intra  în Împărăţia lui Isus Cristos şi a  valorilor acesteia, instrucţiuni(cartea Proverbe) şi rugăciuni( Psalmi 1-41) . A urmat Epistola către Evrei care,pe lîngă accentul pus pe supremaţia preoţiei lui Isus Cristos, conţine şi conexiunile care fac mai uşor de parcurs Pentateuhul.

Bineînţeles că au apărut surprize ,atît la obiective cît şi la termene.Ca şi în orice drumeţie sau călătorie,au apărut tentaţii noi, conexiuni nevăzute sau gîndite pînă atunci, mi-au atras atenţia noi personaje.

M-a impresionat modul în care au avut loc întîlnirile şi comuniunea marilor eroi ai credinţei cu Îngerul Domnului şi cât de expresiv a surprins Chagall o mulţime de detalii,am ales doar cîteva :

pf_1522322112

 

Apoi triburile lui Israel,până în acest an nici măcar nu mi-am propus să le reţin. Acum însă, cu ajutorul imaginilor(Vitraliile lui Chagall) , a fost chiar provocator. M-a impresionat modul în care a fost inspirat Iacov(Israel) de imaginile din natură să-şi binecuvânteze copiii .

The Twelve Tribes of Israel

 

M-a pus însă pe gînduri contrastul dintre binecuvântarea lui Beniamin şi rolul pasiv pe care l-a avut în naraţiuna din Geneza,aşa că ,am căutat noi conexiuni.Am găsit pe alte site-uri  articole care mi-au mai clarificat din aceste dileme:

,,Beniamin este un lup care sfâşie; dimineaţa îşi devorează victima, iar seara împarte prada.“-Gen.49:27 NTR

Benjamin

 

http://goodnewsmission.net/from-benoni-to-benjamin/

http://dictionarbiblic.blogspot.de/2011/11/beniamin.html

http://biblehub.com/topical/b/benjamin.htm

Leviticul a fost o carte pe care de fiecare dată am parcurs-o greu,de această dată m-a ajutat citirea în paralel a introducerii din cartea Introducere în Studiul Vechiului Testament-editor SILVIU TATU-Editura Casa Cărţii .Redau aici un scurt fragment:

Sfinţenia . Leviticul are tema sfinţeniei ca laitmotiv.Din 842 de ocurenţe vechi-testamentare, cele mai multe(152) se găsesc în cartea Levitic,urmată de Exod(105). Sfinţenia este propusă ca deziderat al conduitei umane,avînd ca model sfinţenia divină:,,fiţi sfinţi, pentru că Eu, Domnul, sunt Sfînt.” Sfinţenia înseamnă transcendenţa absolută, iar Dumnezeu este marele necunoscut.Pe de altă parte,sfinţenia este asociată cu curăţia. Sfinţenia este asociată şi cu viaţa,deşi există şi o sfinţenie care presupune distrugerea şi blestemul. Sfinţenia este şi contagioasă.Din Levitic 6:11-20 rezultă că cel care se atinge de lucrurile sfinte devine el însuşi sfînt ,după cum cel care se atinge de lucruri necurate devine necurat(Lev.22:4-6).

S-ar părea că există o diferenţă de percepţie a sfinţeniei între textele deuteronomice şi cele preoţeşti. După primele,păcatul nu poate afecta sfinţenia,pe cînd după textele preoţeşti, păcatul întinează pămîntul şi aduce atingere preoţiei divine.

Un aspect interesant este lipsa oricărei prevederi cu privire la cuvintele rostite de preot. Ritualul levitic pare să se desfăşoare în tăcere,ceea ce l-a determinat pe Knohl să vorbească despre Tabernacul ca despre un ,,sanctuar al tăcerii.

Deşi iniţial mi-am propus să  parcurg doar Pentateuhul în Trimestrul I ,am parcurs şi cartea Iosua,intrasem deja în atmosferă şi acţiune dar nu şi în Ţara Promisă, mai era foarte  puţin(încă o generaţie…)

Ajunsă la capătul acestor războaie de cucerire a Ţării Promise şi meditînd la raţiunea războaielor pentru creştinism, titlul unui film(La hotarul dintre viaţă şi moarte) m-a condus spre o altă conexiune:oare unde am mai întîlnit în Biblie  ideea de hotar între viaţă şi moarte ? ? Cîntarea Cîntărilor! A fost a doua abatere de la Planul iniţial, am parcurs-o acum şi pentru că este un poem unicat dar şi pentru că ,oricum,dragostea omenească sau divină poate oricînd să te surprindă , în orice călătorie. Doar că atunci cînd te surprinde nepotrivit cea omenească , singura care te mai poate salva din ghearele  morţii este cea divină ….

Şi l-am ales tot pe Chagall să însoţască frumoasa traducere a lui Petru Creţia:

Ca pe-o pecete mă pune pe inima ta,
Pe braţele tale ca pe-o pecete,
Căci dragostea este tare ca moartea,
Neostenită ca moartea este patima ei.
Fulgerul ei este fulger de foc,
Flacără iscată de Domnul:
Puhoaie nu pot s-o înece,
Potopul nu poate s-o stingă.

pf_1522323216

Am ajuns spre finalul lecturii propuse pentru Trimstrului I cu două epistole mai generale, Iacov şi Iuda . Temele  identificării ,,învăţătorilor falşi” şi  căutării echilibrului dintre credinţă şi fapte în parcursul mîntuirii rămân mereu actuale  şi ne vor solicita discernământul spiritual în mod constant. Cu speranţa că voi ajunge cu bine,cu ajutorul Domnului, şi  la capătul Trimestrului II, vă las ca provocare un fragment din introducerea la Epistola lui Iacov-Introducere în Noul Testament-CARSON&Moo-Editura Făclia:

Când ne confruntăm cu legalismul,cu încercarea de a fundamenta mântuirea pe faptele omului,trebuie să lăsăm să se audă glasul lui Pavel-aşa cum s-a auzit plin de putere în perioada Reformei. Dar atunci când ne aflăm faţă în faţă cu chietismul, cu atitudinea care neagă importanţa faptelor în viaţa creştinului, trebuie să se audă vocea lui Iacov-aşa cum s-a auzit ,la fel de puternic ,în vremea lui Wesley.

Advertisements

One thought on “Lectura Bibliei-o experienţă personalizată(I)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s