C. S. Lewis – O viață de Alister E. McGrath

cover1-264x380

Diversitatea apariţiilor editoriale din ultima perioadă a distorsionat oarecum priorităţile pe care mi le-am propus pentru lectură.Trebuie să-i mulţumesc editorului Teofil Stanciu pentru că a readus în prim-plan această carte la un an după publicare.

Deşi am citit cărţile lui C.S.Lewis traduse şi am participat la prelegeri care au abordat anumite teme ale scrierilor sale, autorul Alister E. McGrath ne prezintă alte faţete ale autorului, ale “perechii de ochelari”  prin care,ca cititori ,ne putem privim pe noi înşine, lumea şi contextul mai larg în care ne situăm.

Premiera pentru mine a fost întâlnirea cu talentatul profesor Kirkpatrick,un specialist al dialogului viu şi interactiv  care a reuşit să-l motiveze pe C.S.Lewis în direcţia dezvoltării unei gândiri critice.Se pare că acesta a fost şi un tipar pentru Lewis, profesorul  universitar care reuşea să transmită informaţii dar şi entuziasm, care explica  idei complexe pe care şi le explicase lui însuşi mai întâi .

Faptul că se desfăta în tiparele vechi şi susţinea ideea că studierea trecutului ne ajută să înţelegem că ideile şi valorile propriului nostru secol sunt la fel de provizorii şi trecătoare precum cele din veacurile deja apuse nu presupune deloc stigmatizarea lui ca şi retrograd.

Ipostaza de a izola o durere profundă şi agresivă şi de a nu dori să mai vorbeşti despre ea (participarea lui C.S.Lewis la Primul Război Mondial)  poate fi o perspectivă nouă pentru aceia dintre noi care nu au trecut prin suferinţă şi nu înţeleg de multe ori lipsa de deschidere a celor agresaţi sau răniţi.

Mi-a plăcut mult modul în care autorul decodifică prima scriere în proză a lui C.S.Lewis, The Pilgrim’s Regress.  Cadrul propus de  Lewis pentru a explora raportul optim dintre raţiune şi imaginaţie este dialectica dintre “miazănoapte şi miazăzi ” .Spre miazănoapte sunt tiparele gândirii obiective bazate pe rațiune;spre miazăzi,tiparele gândirii subiective bazată pe afecte iar depărtarea de drumul principal face ca terenul să devină tot mai accidentat.Cei care ne-am convertit la vârste adulte cu siguranţă ne regăsim în parcursul  de a renegocia “târgul cu realitatea” ,de a ne redesena hărţile intelectuale în care să facem loc atât raţiunii cât şi imaginaţiei într-o lume ordonată.

Reconfigurarea realităţii prin crearea Narniei este o altă faţetă propusă de Lewis pentru a folosi legitim şi pozitiv imaginaţia umană,forţând limitele raţiunii.Însă ne propune să facem în primul rând distincţia între ceea ce este “imaginar” , fictiv, lipsit de un corespondent în realitate, care duce în final la amăgire şi “imaginativ” , adică ceva făurit de mintea omenească drept răspuns la o realitate superioară ei, în încercarea de a găsi imagini adecvate acelei realităţi.

Poate am fost mai pregătită să privesc umbrele din prima parte a vieţii lui,de prea multe ori asistăm la ipocrizia de a accepta cu uşurinţă lectura convertirii personajelor biblice însă cădem la testul confruntării cu aceste tipare în viaţa reală.

Viaţa cu lumini şi umbre a popularului autor cuprinsă în această carte ar putea fi o plăcută surpriză dar şi un ales şi preţuit cadou pentru un bun prieten.

Deci,vă invit la lectură,alte detalii editoriale se pot consulta aici:

http://www.newordpress.com/carti/c-s-lewis-o-viata/

 

 

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “C. S. Lewis – O viață de Alister E. McGrath

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s